גורמים המובילים להופעתם של סוגי השקעות אלטרנטיביים

גורמים המובילים להופעתם של סוגי השקעות אלטרנטיביים
  • היכולת לשמר ולהכפיל את כספיך באמצעות רכישת ערכים “נצחיים”;
  • אובדן אמון והפחתת אמון בסוגי השקעות מסורתיים;
  • שיפור פיזור תיק ההשקעות, הענקת איכויות השקעה חדשות;
  • גישה לנכסים שלא היו זמינים בעבר.