מערכות אבחון ומיון כסוג של השקעה אלטרנטיבית בחברות ביוטכנולוגיה

מערכות אבחון ומיון כסוג של השקעה אלטרנטיבית

אי אפשר לדמיין רפואה בלעדיהם. גם תחום ביוטכנולוגיה זה מתפתח באופן פעיל, מכיוון שרמת הטעות באבחון עדיין גבוהה מדי.

לעיתים קרובות, שגיאות אבחון מובילות לטיפול שגוי בחולים ואף למותם.

כעת יש התפתחות פעילה של מיקרו-חיישנים המושתלים מתחת לעור ואוספים נתונים על העבודה של גוף האדם מבפנים.